پیچک ( شیون فومنی )

شعر و ادب پارسی( سیداحمد میر فخری نژاد)

عناوین مطالب
- خواب بیدِم، خواب بیدم صلاة ظهر سفره کنار ( شیون فومنی )
- جهان بربلندیهای نام انسان( شیون فومنی )
- قدمگاهی ست پُر شکوفه( شیون فومنی )
- آهسته تر ببال سنجاقک ( شیون فومنی )
- تنهایی ملایم است( شیون فومنی )
- دستان موازی خواهنده چون درختانند( شیون فومنی )
- به یکبار درّه ای پُر از پروانه می شود ( شیون فومنی )
- دهانشان خالیست از واژگان شاداب( شیون فومنی )
- به ناگزیر خاموش می مانی( شیون فومنی )
- آیا چه می خواهد خریدن ( شیون فومنی )
- پرواز چیزی نیست جز تهی شدن( شیون فومنی )
- چگونه دوستش نداشته باشی( شیون فومنی )
- عاشقی نکرده ایم.( شیون فومنی )
- زنی در آستانه ی زایمان عشق ( شیون فومنی )
- نمی خواهم در هیاهوی گیلکانه ات( شیون فومنی )
- نمک عشق کجاست؟( شیون فومنی )
- عاشق است مه معشوق است ( شیون فومنی )
- بوسه کن محبت را( شیون فومنی )
- کودک است شعر پنجره ام ( شیون فومنی )
- برکه ایست جهان با موجاب های زیبایش ( شیون فومنی )
- جریانی دارم در تو ( شیون فومنی )
- بنویس:بر سنگی که خاکش خواهد خورد( شیون فومنی )
- سرشاری از ترانه ی دیدار ( شیون فومنی )
- چیزی درونم را وانمی گذارد( شیون فومنی )
- عشق تو فصل نمی شناسد( شیون فومنی )
- چه می کنی در چنبر پرچانگی ها( شیون فومنی )
- به خانه می رسم.پای اجاقی نیم سوز( شیون فومنی )
- سهمی از ستاره وهمی از ماهت داده اند( شیون فومنی )
- بــر خواستـنت تکــان آب از آبـست( شیون فومنی )
- سفر ترا به سلامت,مرا به من بسپار ( شیون فومنی )
- برگرد با تنهایی ات کجا می گریزی؟ ( شیون فومنی )
- زیبایی دیدنی نیست زیبایی سرودنی ست( شیون فومنی )
- می جویمت در تکانِ تنهایی( شیون فومنی )
- بر شاخ بهار لانه ای دارم خشک( شیون فومنی )
- آزاده به ترک خود شتابی دارد ( شیون فومنی )
- تمام عمـر بسـر بـردم آرمـیــدن را ( شیون فومنی )
- باد عنان گسسته را طره به دوش کرده ام ( شیون فومنی )
- می بارد آسمان دل من_بیا بیا ( شیون فومنی )
- پشت پگاه پنجره محصور خانه ای ( شیون فومنی )
- تا ز چشم دشمنم آیینه دار خویشتن ( شیون فومنی )
- دشتهارا سوار بایدو نیست ( شیون فومنی )
- بر ساقه ی تابستانی رود ( شیون فومنی )
- یکریز می کوبد. چه می سراید ( شیون فومنی )
- در سیطره ی ستم بر آشفتی: نه( شیون فومنی )
- مرا چون قطره دریا در دلستی ( شیون فومنی )
- همیـشه اسم زنی را بهانـه می کردم ( شیون فومنی )
- بلورْ زاد برفْ تن _ که جبهه می گشایـی ام ( شیون فومنی )
- با همــه آییـنگی,بــی نفسم کـرده اند ( شیون فومنی )
- چه می کشی به رخم ابر آسمانها را ( شیون فومنی )
- وزید صاعقه - از من چه مانـد! - خاکستر ( شیون فومنی )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد